top of page

Een Hart voor Downsyndroom:
Onze Doelgroepkeuze

Binnen onze stichting willen we dat iedereen zich welkom voelt en de kans krijgt om gezond en actief te leven, wie je ook bent of wat je ook kunt. We hebben het advies gekregen vanuit overheidsinstanties om eerst met één groep te beginnen en daarna uit te breiden naar meerdere.

Daarom hebben we mensen met Downsyndroom als onze eerste focus doelgroep gekozen. In dit artikel leggen we uit waarom we juist voor deze groep hebben gekozen. 

Inclusie Voorop

Downsyndroom komt voor bij mensen van alle soorten achtergronden, huidskleuren en culturen. Door ons speciaal op deze groep te richten, willen we iedereen gelijke kansen geven. We vinden dat iedereen, hoe je ook geboren bent, dezelfde mogelijkheden moet hebben om gezond en gelukkig te leven.

Behoefte aan ondersteuning:

Mensen met Downsyndroom hebben soms extra hulp nodig. Dit gaat over steun voor hun gevoelens, gedachten en hoe ze met anderen omgaan. Ook is hulp bij gezond blijven en bewegen belangrijk. Dit kan betekenen dat ze bijvoorbeeld speciale oefeningen doen. Wij willen deze groep mensen de juiste begeleiding geven. Zo kunnen ze groeien in wat ze kunnen met hun lichaam, in hun hoofd en in het contact met anderen.

Familie en gemeenschap:

Downsyndroom heeft niet alleen invloed op de persoon zelf, maar ook op hun families en de bredere gemeenschap. Door ons te richten op deze doelgroep, kunnen we ook ondersteuning bieden aan de families en zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met Downsyndroom. Zo maken we de hele gemeenschap sterker.

Bewustwording en educatie:

Door ons te richten op mensen met Downsyndroom, helpen we iedereen meer te leren over deze aandoening. We willen foutieve ideeën minder maken en zorgen dat mensen het beter begrijpen. Dit kan ervoor zorgen dat er meer begrip en steun komt voor mensen met Downsyndroom in onze gemeenschap.

Positieve impact:

Mensen met Downsyndroom brengen vaak veel blijdschap en inspiratie in het leven van de mensen om hen heen. Hun plezier, hun wil om door te gaan en hun liefde voor het leven motiveren ons allemaal. Als we met hen samenwerken, leren we hoe mooi het is om iedereen erbij te betrekken en samen plezier te hebben in bewegen.

Kort gezegd, we kiezen voor deze groep omdat we geloven in een wereld waar iedereen mee kan doen, gelijk is en gezond kan leven. We willen mensen met Downsyndroom echt helpen, hun mogelijkheden laten zien en een plek maken waar zij helemaal zichzelf kunnen zijn en gezond kunnen leven. "Een Hart voor Downsyndroom" zijn meer dan alleen woorden voor ons; het is onze belofte om iets goeds te doen voor deze bijzondere mensen en hun families.

istockphoto-1418600735-612x612.jpg

Onze keuze om ons speciaal in te zetten voor mensen met Downsyndroom gaat niet alleen over aandacht voor deze aandoening. Het laat ook zien hoe belangrijk wij inclusie, kracht geven, meer bewustzijn en begrip vinden.

 

We denken dat we, door samen te werken met mensen met Downsyndroom, echt iets moois kunnen doen voor hen en voor iedereen om ons heen. Daarom zeggen we vol overtuiging: "Een Hart voor Downsyndroom: Waarom We Deze Groep Kiezen."

bottom of page